ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Podujatia školy

Škola každoročne organizuje nasledujúce podujatia:
 • Plavecký výcvik pre žiakov 1.-2. ročníka
 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 3. ročníka
 • Škola v prírode pre žiakov 4. ročníka
 • Zdokonalovací plavecký kurz pre žiakov 6. ročníka
 • Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka
Medzi naše pravidelné podujatia patria:
 • Stretnutie s Mikulášom
 • Vianočné posedenie
 • Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka
 • Deň detí
 • Beh M. R. Štefánika v spolupráci so Spojenou školou - SOŠ v Ivanke pri Dunaji
Partnerská škola v Pozořiciach (ČR):
 • výmena skúseností medzi zamestnancami
 • športové podujatia medzi žiakmi oboch škôl
Škola organizuje v rámci jednotlivých predmetov rôzne exkurzie

Triedni učitelia na konci školského roka pripravujú pre žiakov školské výlety

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov