ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Voľné pracovné miesta


Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z. z.


ZŠ M. R. Štefánika
SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Mobil: 0907 199 199
Tel.: 02 / 45 943 315
E-mail: stefanik@zsivanka.sk
Web: www.zsivanka.sk


Kategória: učiteľ/učiteľka
Podkategória: učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie (2. st. ZŠ)


Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Aprobačný predmet: Slovenský jazyk a literatúra - Geografia

Požadované doklady:
- Doklad o dosiahnutom magisterskom vzdelaní v aprobačnom predmete
- Vysvedčenie o štátnej skúške
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Plný úväzok s nástupom 8. 1. 2020


Hľadáme upratovačku na 7 hodín denne s nástupom ihneď.
Mzda: 580,32 EUR brutto
Viac info na tel. č. 0907 199 199; stefanik@zsivanka.sk.

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov