ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Voľné pracovné miesta


Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z. z.


Momentálne neevidujeme v našej škole žiadne voľné pracovné miesta
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov