ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Voľné pracovné miesta


Na základe zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 390/2011 Z. z.


ZŠ M. R. Štefánika
SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Mobil: 0907 199 199
Tel.: 02 / 45 943 315
E-mail: stefanik@zsivanka.sk
Web: www.zsivanka.sk


Kategória: učiteľ/učiteľka
Podkategória: učiteľ/učiteľka pre primárne vzdelávanie (1. st. ZŠ)


Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ANJ pre 1. stupeň výhodou

Požadované doklady:
- Doklad o dosiahnutom magisterskom vzdelaní
- Vysvedčenie o štátnej skúške
- Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Plný úväzok


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov