ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Písomné práce a olympiády


Slovenský jazyk a literatúraPlán kontrolných prác 1.-2. ročník
Plán kontrolných prác 5.-9. ročník
Olympiáda zo SJL
Európa v škole
 
Anglický jazykOlympiáda v ANJ
 
Nemecký jazykOlympiáda v NEJ
 
FyzikaPrehľad laboratórnych prác
Fyzikálna olympiáda
 
ChémiaPrehľad laboratórnych prác
Chemická olympiáda
 
BiológiaPrehľad praktických cvičení
Biologická olympiáda
 
DejepisDejepisná olympiáda
 
GeografiaGeografická olympiáda
 
MatematikaPlán kontrolných prác 1.-2. ročník
Plán kontrolných prác 5.-9. ročník
Pytagoriáda
Matematická olympiáda
 
Výtvarná výchovaEurópa v škole


Viac informácií: www.olympiady.sk
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov