ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Rodičovské združenie

12.02.2019: Podpora školy formou daru 2% z dane z príjmu

Vážení rodičia,

aj v tomto roku sa uchádzame o Vašu podporu formou daru 2% z dane z príjmu. Za tieto financie sa snažíme pomáhať deťom vzdelávať sa.

Žiadosť o Vašu podporu

Návod ako poskytnúť dar

12.02.2019: Návrh rozpočtu pre školský rok 2018/2019

Návrh rozpočtu pre školský rok 2018/2019

20.12.2018: Šatňové priestory

Vážení rodičia,

po dlhšom čase sa konečne podarilo vďaka aktivite našej školy a obce obnoviť šatňové priestory pre žiakov.

Momentálne sa inštalujú nové atraktívne skrinky /vizuál: logo školy a mapa sveta/. Každý žiak tak bude mať svoju uzamykaciu skrinku.

Pekný deň
Marek Glodič

14.12.2018: Vianočné trhy

Vážení rodičia,

v piatok 14.12.2018 sa budú na škole konať už tradičné vianočné trhy. Prosíme o pomoc:

- triednym učiteľom pri ich príprave,
- ako rodičia prispejeme aj v tomto roku ponukou vianočného punču. Kto by chcel pomôcť aktívne (ponukou deťom, učiteľom a rodičom + umývanie pohárov a rozlievanie) budeme radi ak sa nám ozve.

Tešíme sa
Danka Orolínová
Lenka Drobcová
Zuzana Thullnerová
Martin Šaulič
Marek Glodič

11.10.2018: Voľby zástupcov rodičov do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 11.10.2018 sa uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy.
V prílohe oznámenie a výsledky volieb.

S pozdravom,
Marek Glodič
Výsledky volieb do Rady školy Pri ZŠ M. R. Štefánika25.09.2018 - Poistenie žiakov školy - hlásenie úrazu

Vážení rodičia,

Rodičovské združenie pri ZŠ M.R.Štefánika uzavrelo poistnú zmluvu č. 9983568042 - Skupinové úrazové poistenie pre školy v ALLIANZ poisťovni. Platnosť uvedenej zmluvy je od 16.10.2018. Dovtedy je platná zmluva uzatvorená v roku 2018 číslo 9983561249.

Poistení sú všetci žiaci ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji v areáli školy, ako aj na podujatiach organizovaných školou (napr. školské výlety na území SR).

Poistenie kryje:
Trvalé následky úrazu - do 2000 Euro

Ak zanechá úraz poistenému trvalé následky, vyplatí poisťovňa z poistnej sumy 2000 Euro toľko percent, koľkým percentám zodpovedá telesné poškodenia podľa Tabuľky trvalých následkov (určuje poisťovňa):
Smrť následkom úrazu - 1000 Euro
Denné odškodné pri pobyte v nemocnici – 2 Eurá/deň
Denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia – 2 Eurá/deň

Ku hláseniu poistných udalostí rodič potrebuje tieto doklady:
Záznam o registrácii úrazu (poskytuje rodičovi škola ako písomný doklad o tom, že sa úraz stal v areáli školy)
Všetky lekárske záznamy týkajúce sa úrazu
Hlásenie poistnej udalosti podpísané rodičom (je tam aj časť, ktorú potvrdí lekár pri kontrole dieťaťa po úraze)

Ku hláseniu poistnej udalosti do poisťovne prosíme rodičov, aby nás kontaktovali a doručili uvedené doklady na adresu našej spoločnosti, ktorá ako agent nahlási poistnú udalosť poisťovni, prípadne pomôže rodičom s vypísaním tlačiva a riešením poistnej udalosti na:
OMNI FINANCE, s.r.o.
Nádražná 8
Ivanka pri Dunaji
e-mail: office@omnifinance.sk
mobil: 0905 310 262

Hlásenie poistnej udalosti
Vysvetlivky k hlaseniu15.09.2018: Projekt "Spolu proti šikane" - informácia

Dobrý deň,

Ako rodičia sme si vedomí, že pri veľkosti našej školy (860 detí) musíme pomôcť učiteľom školy a prispieť k riešeniu aj tohto problému.

- vo viacerých prípadoch sme boli osobne pri stretnutí ohľadom šikanovania /rodičia z oboch strán, vedenie školy, zástupca rodičov).
- na škole beží projekt, kedy špeciálne vyškolené policajtky školia deti z jednotlivých ročníkov - a budú tak robiť aj nasledujúce dva - tri roky. Školenie je zamerané na témy: čo je šikana, ako ju rozpoznať, ako sa brániť /pozn: po viacročnej snahe a kontaktoch na políciu sa nám to podarilo/.
- na škole beží projekt, ktorým sme zabezpečili aj školenie pre učiteľov - a to v spolupráci s Výskumný ústavom detskej psychológie a patopsychológie - v rovnakých intenciách ako deťom.

Myslíme si, že tento problém treba riešiť vedome, stále a opakovane. On nezmizne, preto sa snažíme pomôcť

Ak máte otázky neváhajte nás kontaktovať.

Lenka Drobcová
Danka Orolínová
Martin Šaulič
Marek GlodičStretnutie zástupcov tried dňa 06.09.2018

Vážení rodičia,

dňa 06.09.2018 sme sa stretli a prerokovali program a plán financovania na ročník 2018 / 2019.

V prílohe nájdete:
- program stretnutia
- návrh rozpočtu na ročník 2018/2019
- zápis zo stretnutia
- prezenčnú listinu zúčastnených zástupcov

S pozdravom,
Marek Glodič

Program stretnutia
Návrh rozpočtu
Zápis zo stretnutia
Prezenčná listina - strana 1
Prezenčná listina - strana 2
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov