ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019.
Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 28. júna 2019.

Termíny školských prázdnin
Jesenné prázdniny31. október 2018 - 2. november 2018
Vianočné prázdniny23. december 2018 - 7. január 2019
Polročné prázdniny1. február 2019
Jarné prázdniny25. február 2019 - 1. marec 2019
Veľkonočné prázdniny18. apríl 2019 - 23. apríl 2019
Letné prázdniny1. júl 2019 - 31. august 2019

Hlavné úlohy školy

  • Rozširovať vyučovanie anglického a nemeckého jazyka

  • Dôraz na vyučovanie predmetov informatická výchova a informatika

  • Zvyšovať počítačovú gramotnosť učiteľov a žiakov

  • Dbať na zdravotnú a telesnú zdatnosť detí

  • Spravodlivé hodnotenie žiakov testovaním

Učebné plány

Učebný plán v 1.-4. ročníku ZŠ
ISCED 1 - Inovované
Vzdelávacia oblasťPredmet1.2.3.4.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra98+17+27+1
Anglický jazyk2233
Matematika a práca s informáciamiMatematika4444
Informatika11
Človek a prírodaPrvouka12
Prírodoveda12
Človek a spoločnosťVlastiveda12
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova1111
Človek a svet prácePracovné vyučovanie11
Umenie a kultúraVýtvarná výchova2211
Hudobná výchova1111
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova2222
Spolu22232526

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2
Vzdelávacia oblasťPredmet5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra54555
Prvý cudzí jazyk ANJ55554
Druhý cudzí jazyk NEJ2222
Človek a prírodaFyzika1122
Chémia10,522
Biológia11211
Človek a spoločnosťDejepis11123
Geografia21111
Občianska náuka1110,51
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova1110,50,5
Matematika a práca s informáciamiMatematika55555
Informatika110,50,51
Človek a svet práceSvet práce0,50,50,50,5
Technika0,50,50,50,5
Umenie a kultúraVýtvarná výchova111
Hudobná výchova111
Výchova umením0,50,5
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova22222
Spolu2729303030

Učebný plán v 5.-9. ročníku ZŠ
ISCED 2 - Inovované
Vzdelávacia oblasťPredmet5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikáciaSlovenský jazyk a literatúra554+155
Anglický jazyk3+23+2333+1
Nemecký jazyk222
Matematika a práca s informáciamiMatematika4+14+14+14+15
Informatika11111
Človek a prírodaFyzika2121
Chémia221
Biológia21211
Človek a spoločnosťDejepis11+1113
Geografia21111
Občianska náuka1111
Človek a hodnotyEtická/Náboženská výchova11111
Človek a svet práceTechnika11111
Umenie a kultúraVýtvarná výchova11111
Hudobná výchova1111
Zdravie a pohybTelesná a športová výchova22222
Spolu2729303030

Metodické združenia, predmetové komisie a koordinátori

Metodické združenia
1. a 2. ročníkvedúcaMatilda Antalicová
3. a 4. ročníkvedúcaMgr. Ingrit Őlschlägerová
ŠKDvedúcaMiroslava Štefanovičová
 
Predmetové komisie pre vzdelávacie oblasti
Jazyk a komunikáciavedúcaMgr. Martina Zigová
SJLzodpovednáMgr. Martina Zigová
ANJ 1.-4. ročníkzodpovednáMgr. Eleonóra Holičová
ANJ 5.-9. ročníkzodpovednáIng. Agnesa Tisovská
NEJzodpovednáMgr. Jana Majtánová
 
Človek a prírodavedúcaRNDr. Dana Žamborová
FYZzodpovednáRNDr. Dana Žamborová
CHEzodpovednáMgr. Eva Chovancová
BIOzodpovednáMgr. Miroslava Petrovská
 
Človek a spoločnosť, Človek a hodnotyvedúcaMgr. Helena Rabčanová
DEJ, OBN, ETV v 5.-9. ročníkuzodpovednáMgr. Miroslava Mendelová
GEGzodpovednáMgr. Helena Rabčanová
NBVzodpovednáMgr. Mária Čaputová
 
Matematika a práca s informáciami/IFVvedúcaMgr. Denisa Baričičová
 
Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohybvedúciMgr. Peter Hajas
SEE, THDzodpovednýMgr. Marek Kapišovský
VYV, VUMzodpovednáMgr. Lenka Varga
HUVzodpovednáMgr. Veronika Marušáková
TSVzodpovednýMgr. Peter Hajas
 

Žiacky parlament
Mgr. Iveta Pitáková
Mgr. Hana Tereňová

Koordinátori školy
Finančná gramotnosťMgr. Jana Majtánová
Mgr. Zuzana Fibingerová
InformatizácieMgr. Denisa Baričičová
Primárnej prevencieMgr. David Ručka
Environmentálnej výchovyMgr. Michaela Burtovská
Výchovy k manželstvu a rodičovstvuMgr. Miroslava Mendelová

Výchovný poradcaMgr. Miroslava Mendelová

Vedúca ŠSZKvetka Holzingerová

Školská knižnicaMgr. Ivana Zlúkyová
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov