ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Strom ako symbol priateľstva detí na celom sveteRok 2011 bol vyhlásený OSN za Medzinárodný rok lesov. A práve v tomto roku sa ZŠ M. R. Štefánika zapojila do medzinárodného programu ENO (Environment online), ktorý spája školy v 150 krajinách sveta. Je zameraný na environmentálnu výchovu a bol založený vo Fínsku.

ENO – celosvetová virtuálna škola organizovala dňa 20. mája 2011 Medzinárodný deň sadenia stromov. Pridali sa členovia prírodovedného krúžku, žiaci 8. B, 5.C a 4.A triedy. Išlo o celosvetovú akciu. Toto 24-hodinové dobrodružstvo začalo v Oceánii, kde boli vysadené prvé stromy. Sledujúc slnko, ďalšie stromčeky pribudli v Ázii. My sme sadili v Európe. Pridali sa deti v Afrike. Nakoniec táto stromčeková reťaz dorazila do Severnej a Južnej Ameriky. Zem sa otočila okolo svojej osi a stromčeky našli svoj nový domov. Táto udalosť je veľký úspech. Spája deti celého sveta, aby sa zamerali na environmentálne problémy. A čo viac, táto udalosť podporuje výchovu k mieru a zvyšuje povedomie školákov o dôležitosti stromov a lesov v globálnom meradle. Strom je symbolom. Pripomína dôležitosť prírody, význam ochrany životného prostredia a symbolizuje spoluprácu medzi školami po celom svete. My sme si skrášlili životné prostredie vďaka pánovi Ing. Miroslavovi Horváthovi, majiteľovi Záhradníctva v Ivanke pri Dunaji, ktorý nám sponzorsky daroval tri stromy Javora mliečneho, za čo mu aj touto cestou ďakujeme.

Zároveň sľubujeme, že o vysadené stromy sa budeme vzorne starať a stanú sa pre nás symbolom priateľstva detí na celom svete. Veríme, že porastú s nami a pre našu spoločnú budúcnosť.

Mgr. S.Gabovičová, máj 2011


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov