ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Spolupráca s miestnou Strednou odbornou školou v Ivanke pri Dunaji


Členovia prírodovedného krúžku sa zúčastnili v rámci jesenných aktivít interaktívnych besied a prednášok v miestnej Strednej odbornej škole. Na prvom stretnutí sa členovia stretli s budúcimi kynológmi, ktorí im predviedli so psíkmi ukážky obratnosti a niekoľko špeciálnych cvikov poslušnosti.

Videli ukážku ako psík pod vedením psovoda prekonáva prekážky rozostavané na parkúre. Dozvedeli sa o mnohých zaujímavostiach z výcviku psov a dokonca si sami vyskúšali zdolávanie jednotlivých prekážok.

Druhé stretnutie sa konalo v stredisku odbornej praxe v Zálesí, kde sú ustajnené kone. Praxovať sem chodia študenti v odbore chov koní a jazdectvo. Deti si poprezerali kone vo výbehoch, ale aj v maštaliach s priestrannými boxmi. Otázky nemali konca-kraja a s koníkmi sme sa ťažko lúčili.

Tretie stretnutie bolo v učebných priestoroch strednej školy, kde sa učia budúci rybári. Zaujali nás živé ryby v akváriách, ale aj exponáty preparovaných rýb. So záujmom sme si vypočuli pútavé rozprávanie zo života rýb, naučili sme sa rozoznávať jednotlivé druhy rýb žijúcich u nás.

Tešíme sa na ďalšie aktivity, ktoré sa uskutočnia v jarných mesiacoch.

Vedúca prírodovedného krúžku Mgr. S. Gabovičová

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov