ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Vybavovanie sťažností


Vybavovanie sťažností v školách

Vnútorný predpis školy pre vybavovanie sťažnostíPrílohy:

Písomný záznam o ústnej sťažnosti
Postúpenie sťažnosti inému orgánu verejnej správy
Výzva sťažovateľovi na spoluprácu a doplnenie informácií
Záznam o odložení
Upovedomenie sťažovateľa o odložení
Zápisnica o prešetrení sťažnosti
Oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľov

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov