ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Stretnutie bývalých žiakov našej školy po 50. rokoch - šk. rok. 1962/1963

Po 50. rokoch sa vrátili na chvíľu do školských lavíc žiaci a žiačky spolu s pani učiteľkou Štefániou Zemanovou. Zaspomínali si na krásne školské roky a ocenili terajšie krásne, upravené a príjemné prostredie, v ktorom sa vzdelávajú ich deti a vnúčatá.

Dobrý deň.
Vážená pani riaditeľka, dovoľte mi poďakovať sa Vám ako i Vašej kolegynke za pekný prístup a dovolenie navštíviť školské lavice, v ktorých sme strávili dnes už vieme, že krásnych 9 rokov.

Za celú 9.A triedu s pozdravom, Karaszová-Bírová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov