ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Aby na telesnej nebola nuda


Motto: „Telesnej výchove treba venovať práve toľko miesta ako výchove ducha“.
(M.Gándhí)


Problémom súčasnosti je klesajúca fyzická aktivita detí, ktorú nahrádza čas strávený v spoločnosti televízora, DVD prehrávača alebo počítača, čo prispieva k vzniku mnohých civilizačných chorôb.

Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote.

Telesná výchova má nezastupiteľné miesto v systéme výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Je jediným významným predmetom, so zameraním na zdokonaľovanie tela, zvyšuje telesnú zdatnosť, pohybovú výkonnosť a prispieva k upevňovaniu zdravia.

Našou snahou je, aby si deti prostredníctvom hodín telesnej výchovy vytvárali vzťah k pravidelnému pohybu a športovaniu ako súčasti zdravého životného štýlu.

Do vyučovacích hodín telesnej výchovy sa snažíme zaraďovať atraktívne a zážitkové aktivity, ktoré dokážu deti osloviť a zaujať. Využívame množstvo pomôcok, telovýchovného náčinia a náradia, aby telesná výchova bola pre deti stále príťažlivejšia , radostnejšia a aby sa na hodiny telesnej výchovy vždy tešili.

V školskom roku 2012/2013 Rodičovské združenie prispelo sumou 300,- eur na zakúpenie ďalších zaujímavých telovýchovných pomôcok na vytvorenie rôznych variantov prekážkovej dráhy. Sme radi, že rodičia podporili telesnú výchovu a šport v škole.


Pomôcky využívame na spestrenie hodín telesnej výchovy a na rozvoj obratnosti a vytrvalosti.

Mgr. S. Gabovičová

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov