ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Projekt "Tenis do škôl"V školskom roku 2011/2012 sa naša škola zapojila do projektu Ministerstva školstva SR, Štátneho pedagogického ústavu a Slovenského tenisového zväzu pod názvom "Tenis do škôl". Projekt je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl. Hlavnou myšlienkou projektu je umožniť žiakom, aby sa oboznámili so základnými zručnosťami tejto hry s cieľom poukázať na skutočnosť, že tenis je možné realizovať aj pre väčší počet detí nenáročnou a zábavnou formou na vyučovacích hodinách v telocvični, na viacúčelovom ihrisku, alebo na školskom dvore.

Slovenský tenisový zväz daroval našej škole základný tenisový balíček (rakety, loptičky), ktorý je určený pre výučbu tenisu v rámci učebných osnov na hodinách telesnej výchovy žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ pre projekt "Tenis do škôl" a metodický materiál pre učiteľov telesnej výchovy. Hodnota daru je 514,17 eur, pričom v sume 416,67 eur prispela Tatrabanka, a.s. a v sume 97,50 eur prispel Slovenský tenisový zväz z iných zdrojov.

Našou snahou je zatraktívniť hodiny telesnej výchovy a prispieť k zvýšeniu záujmu o telesnú výchovu u žiakov. Tenis budeme využívať ako vhodnú zábavnú hru pre rozvoj pohybových zručností, pohybovej výkonnosti, koordinačných schopností a ako motivačný prostriedok k zdravej súťaživosti a získavaniu pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám a športu u detí.

Telesnej výchove treba venovať práve toľko miesta ako výchove ducha. (M.Gándhí)

Mgr. Stanislava Gabovičová


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov