ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Lesoochranárske aktivity


http://www.wolf.sk/sk/kup-si-svoj-strom


Naša škola sa zapojila do činnosti na záchranu slovenských prirodzených lesov. Popri pravidelnom zbere starého papiera a aktivít prírodovedeckého krúžku žiaci a učitelia vyzbierali peniaze na zakúpenie zatiaľ dvoch stromov v Súkromnej prírodnej rezervácií Vlčia v pohorí Čergov. Niektorí zamestnanci i žiaci našej školy si zakúpili svoj vlastný strom.


Svojím malým dielom sme tak prispeli k rozšíreniu rezervácie a k záchrane 21 hektárového lesa, ktorému hrozilo vyrúbanie. V rezervácii je vylúčená ťažba dreva i lov zveri. Stromy zostanú na svojom mieste i po dožití. V lese rastú buky, jedle, javory i vzácne vŕby sliezske. Žijú tam rysy, medvede, sovy a niekedy tam zavíta i vlčia svorka. Lesoochranárske zoskupenie VLK je správcom rezervácie aj garantom dlhodobej akcie Kúp si svoj strom.


Učitelia a zamestnancie školy podporili petície za zachovanie prírodných hodnôt Ivanky pri Dunaji i Slovenska. V súčasnosti podporujeme nárvh na vyhlásenie Prírodnej rezervácie Pramene Vydrice v Bratislavskom lesnom parku.


© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov