ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Voľby do Rady školy


Výzva na voľby členov rady školy

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri ZŠ M. R. Štefánika

Oznámenie o konaní volieb do Rady školy pri ZŠ M. R. Štefánika zo zástupcov rodičov žiakov ZŠ

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy

Zoznam kandidátov pre voľby zástupcov rodičov do Rady školy

Výsledky volieb do Rady školy Pri ZŠ M. R. Štefánika

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov