ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zápis do 1. ročníkaRiaditeľka Základnej školy M. R. Štefánika oznamuje, že
zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční

dňa 13. apríla 2018 (piatok)
v čase od 14:00 hod. – do 20:00 hod.

v priestoroch Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Povinnosť zápisu platí pre všetky deti, ktoré do 31.8.2018 dovŕšia 6. rok veku.

Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa predložia:
- občianske preukazy
- rodný list dieťaťa
- vyplnený dotazník pre žiaka 1. ročníka
- podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

V prípade, že sa zápisu nemôžu zúčastniť obaja zákonní zástupcovia, je potrebné predložiť splnomocnenie podpísané neprítomným zákonným zástupcom.

Prítomnosť dieťaťa pri zápise je nevyhnutná!

Mgr. Vlasta Koudelová
riaditeľka


Tu stiahnuť:Dotazník pre žiaka 1. ročníka
Splnomocnenie
 
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov