ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2011

zverejňované podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
01.01.2011Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynu
14.02.2011Šport - Komplex TempoZmluva o organizovaní lyžiarského výcviku
17.02.2011Krajský školský úrad v BratislaveZmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK školskej športovej súťaže v basketbale žiačok ZŠ v okrese Senec v šk. roku 2010/2011
28.02.2011Krajský školský úrad v BratislaveZmluva o organizovaní a spolufinancovaní OK predmetovej olympiády pre súťažiacich ZŠ v obvode Senec v roku 2011
28.02.2011MedfinZmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov