ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2012

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
01.01.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Zmluva o dodávke plynu
03.09.2012RAJO a.s.Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
26.11.2012Slovenský plynárenský priemysel, a.s.Dodatok č. 1/2013 k zmluve o dodávke plynu
01.12.2012Setrex, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu výpočtovej techniky
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov