ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2013

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
28.05.2013Rajo, a.s.Predĺženie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
14.06.2013NÚCEMZmluva č. 495/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
12.07.2013Rajo, a.s.Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
02.09.2013SPP, a.s.Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu
18.11.2013SPP, a.s.Dodatok č. 3/2014 k zmluve o dodávke plynu
27.11.2013SPP, a.s.Zmluva o pripojení do distribučnej siete
11.12.2013SPP, a.s.Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu
19.12.2013SPP, a.s.Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov