ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2014

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
01.01.2014SPP, a.s.Zmluva o dodávke plynu
17.01.2014Ministerstvo vnútra SRZmluva o usporiadaní a spolufinancovaní obvodného kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných škôl v obvode Senec v roku 2014
29.05.2014Rajo, a.s.Predĺženie zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov
23.06.2014Úrad vlády Slovenskej republikyProjektová zmluva k projektu "Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha"
02.09.2014Obec ZálesieDohoda o poskytnutí dotácie na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
22.10.2014SPP, a.s.Dodatok k zmluve o dodávke plynu
13.11.2014Obec Ivanka pri DunajiDohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí
19.11.2014Vema, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb Vema V4 Cloud
24.11.2014EkoOil - Slovakia, s.r.o.Zmluva o spolupráci a poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
25.11.2014Zuzana BednárováErasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
25.11.2014Mária ČaputováErasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
25.11.2014David RučkaErasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov
25.11.2014Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuZmluva o poskytnutí grantu na Erasmus+
01.12.2014SANTÉ-ENVIRO s.r.o.Zmluva o vykonávaní dohľadu nad pracovnými podmienkami
08.12.2014INSA s.r.o.Dohoda o spolupráci
29.12.2014PAPERA s.r.o.Rámcová nákupná zmluva č. SKBB02/ZŠ Ivanka pri Dunaji
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov