ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2015

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
01.10.2015SPP, a.s.Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
01.10.2015SPP, a.s.Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu
01.10.2015SPP, a.s.Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
24.01.2015Setrex, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu VT
23.01.2015Setrex, s.r.o.Ukončenie zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu VT
21.01.2015Ministerstvo vnútra SRZmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK predmetovej olympiády
08.01.2015NUCEMZmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 111/2015
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov