ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2016

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
16.11.2016AIESEC Comenius UniversityZmluva o spolupráci na projekte Educate Slovakia
25.08.2016Obec ZálesieDohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
30.06.2016Slov. akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácuZmluva o poskytnutí grantu
31.03.2016Obec Ivanka pri DunajiDohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
31.03.2016Obec ZálesieDohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
30.03.2016Nadácia Volkswagen SlovakiaDarovacia zmluva
15.02.2016Ministerstvo vnútra SRZmluva o usporiadaní a spolufinancovaní OK predmetovej olympiády
02.01.2016Websupport, s.r.o.Zmluva o spracúvaní osobných údajov
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov