ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2018

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
10.9.2018Obec ZálesieDohoda o poskytovaní dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD
22.5.2018osobnyudaj.sk, s. r. o.Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
26.2.2018Metodicko-pedagogické centrumZmluva o dodávke didaktických prostriedkov
10.1.2018AIESEC Comenius UniversityDodatok k zmluve o spolupráci na projekte "Educate Slovakia"
1.1.2018Setrex, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu výpočtovej techniky
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov