ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji

Zmluvy za rok 2019

zverejňované v súlade so zákonom č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v znení neskorších predpisov


DátumZmluvná stranaPredmet zmluvy
9.8.2019Kaufland Slovenská republika v.o.s.Zmluva o spolupráci
26.6.2019Periskop s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb - Periskop pre riaditeľov ZŠ
17.6.2019SAAICZmluva o poskytnutí grantu na Erasmus+
21.5.2019Národný bezpečnostný úradZmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
21.3.2019Komensky Viral s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb
18.2.2019ZSE Energia, a.s.Dodatok Ponuka E.Benefit
1.1.2019Setrex, s.r.o.Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti prevádzky a servisu výpočtovej techniky
© 2003-2011 ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
Ochrana osobných údajov